Laden...

Verlossing van Zonden en de weg naar het paradijs

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Blog Page

Introductie: Over God

dewGodDeze foto illustreert dat een man en een vrouw niet twee zijn, maar één. Wij zien weliswaar twee lichamen, maar zij zijn in elkaar versmolten. Om een goed begrip te mogen hebben in een relatie is het noodzakelijk om eerlijk tegen elkaar te zijn. Hierdoor bouw jij een goede relatie op, met wederzijds vertrouwen.

Vertrouwen is ruimte geven aan elkaar en elkaars grenzen leren kennen, zowel als echtgenoten, maar ook als vrienden. Hiermee kan alles heel gemakkelijk bespreekbaar worden gemaakt.

Wat wil een mens?

Dat weet men over het algemeen niet.

Wat is geluk voor een mens?

Iedereen zoekt geluk, ook in materiele zaken.
In een wereld van genot kunnen wij niet over geluk spreken, omdat genot geen grenzen kent.

Dit is de macht en de kracht die de mensheid stimuleert.
Deze kracht wordt door de Hindoes vereerd onder de naam “ ardharishvara."


Liefde en de schoonheid van het leven

sukhani

Een vrouw is alles voor de mensheid. Zonder haar kan er niks gebeuren. Zonder haar is het leven zo eenzaam. Toch kent de mensheid geen waarde voor de vrouw.

Een vrouw kan twee gedaantes aannemen:
1) die van een engel
2) die van een Cobra

Een man kan het nooit van een vrouw winnen, omdat een vrouw een hele hoge verleidingspotentie bezit. Die verleiding van een vrouw is moeilijk te weerstaan voor een man. Hierdoor ontstaan over het algemeen problemen. Als jij een vriendin of vrouw hebt, weet jij dat jij niet vreemd mag gaan.


Een vrouw als moeder

Elke vrouw wil het beste voor haar kind en doet dit door het goed te verzorgen en liefde te geven. Een moeder is de drager van het kind. Er bestaat geen betere verzorger voor het kind dan de moeder. Met liefde en passie en zowel door dik en dun, voedt zij haar kind op. Hierbij zal zij zelf minder tot rust kunnen komen. Het is de verantwoordelijkheid van een ouder om een kind op te voeden. Die verplichtingen zien er als volgt uit:

 • Goede zorg
 • Goede opvoeding
 • Goede opleiding
 • Juiste aandacht
 • Onvoorwaardelijke liefde


Vader en moeder

De ouders moeten als vriend omgaan met hun kind, zodat alles bespreekbaar blijft. Zij moeten kunnen uitleggen wat goed is (de vruchten van goedheid) en wat fout is (wat het kind niet mag en wat de oorsprong van slechtheid is). Natuurlijk speelt het ook een rol wat voor karma uit het vorige leven wordt meegenomen. Alles is te vergeven als een mens zich wil veranderen en hij / zij beloofd de "Wet" niet meer te overtreden. Hiervoor is God gevraagd, zodat wij om vergeving kunnen vragen. Wij hebben religie nodig om God zijn stem te kunnen horen. Zonder religie zal het moeilijk worden.


Tot een bepaalde leeftijd heeft de ouder / verzorgen alle verantwoordelijkheid van het kind. Daarom is een kind verplicht zich te houden aan de huisregels. Als het kind volwassen is, blijft het een kind van de ouders. Een kind moet goed worden opgevoed, zodat het probleemloos in de maatschappij kan integreren. Een kind mag zijn ouders en afkomst niet vergeten en zal zolang als mogelijk met de ouders in contact blijven.

Later zal het kind zelf vader of moeder worden en dan zal blijken wat hij / zij aan opvoeding heeft meegekregen. Zij zullen ook hun best doen het kind op te voeden. Die verbinding zal zo dus door blijven gaan.

Het is dus belangrijk te weten wat wij onze kinderen kunnen bieden. Dit kan soms ook tegenvallen, omdat het kind veel aandacht vergt en er dus minder aandacht is voor de partner. Door deze situatie kan de opvoeding ook fout lopen. Buiten echtelijke relaties komen tot stand, met scheiding als gevolg. Het is voor een vrouw aan te raden vanaf de 30ste levensjaar aan familie uitbreiding te denken. Van 20 t/m 30 kun je van het leven genieten.


Een vrouw

 • Een vrouw kan ook in de vorm van zus worden gezien.
 • Als vriendin, die in haar leven alle vormen van genot wil genieten.
 • Een vrouw in man-relatie, dit zijn de gevaarlijkste vrouwen, omdat ze alleen op geld uit zijn.
 • Een getrouwde vrouw, die de waarde van de mensheid kent en het beste uit haar man zal halen.
 • Een gewaardeerde vrouw met hoge gevoelens. (Een man ziet deze vrouw als linkerdeel van zijn lichaam.)


Hier zien we dat:

 • Twee lichamen één worden
 • Twee gedachten één worden
 • Twee zielen één worden

Dit zijn mensen die een heel puur en zuiver leven leiden. Ik heb eerder over "energie" geschreven . Bij zo iemand heeft de positieve energie een verhouding van 65 tot 80%. Dit zijn mensen met hoge gaven. Bij normale mensen is dit percentage 35% positief en 65% negatief (dit is de verhouding om in de materiele wereld te mogen leven). Dit zijn de gelukkigste mensen op aarde.


Liefde tussen man en vrouw

Liefde voor een spiritueel mens, is de liefde waarbij man en vrouw elkaar niet hoeven aan te raken om genot te ervaren. Diezelfde methode wordt aangepast in een relatie met God. Als jij echt van iemand houd, telt alleen de blijdschap van de andere persoon. Jij gaat het gevoel van deze persoon volgen en jij staat altijd klaar om diegene plezier te geven. Plezier maakt gelukkig. Liefde is aanwezig zijn, houden van elkaar en lief zijn voor elkaar. Het lief zijn voor elkaar kent geen einde, omdat er geen seks aan te pas komt. Door sex wordt de liefde tijdelijk verstoord, maar dit herstelt gelukkig weer. Dus waar geen seks is, kan liefde niet worden verstoord. Liefde is in trance zijn en dat geeft een prettig gevoel.


De liefde voor een normaal mens

Hier is liefde een leugen (in een droom lijkt alles reëel, totdat jij wakker wordt en alles weg is). Alles wordt hier gedaan om misbruik van het lichaam te maken. Als jij iemand leuk vind, zeg het gewoon. Als de ander hetzelfde voelt, is er niets aan de hand. Wij praten hier natuurlijk over een vrijgezel. Mensen die getrouwd zijn mogen niet vreemd gaan. Het is echter alleen toegestaan als de partner hiermee instemt. Dit zijn de gelukkigste mensen op aarde. Er zijn verschillende soorten vrouwen, met verschillende kwaliteiten. Een vrouw gaat meestal inwonen bij de man. Hier heb ik het over de landen waar dat mag gebeuren.

Karma

karmaBloesem.png

goed & slecht

De Wet van Karma kent twee regels die voor de gehele mensheid gelden.

1) Alles wat de mens binnen de Wet van Karma doet, wordt beloond met goedheid.
2) Alles wat de mens buiten de Wet van Karma doet, wordt beloond met slechtheid.

Op basis van dit gegeven, wordt het lot van een mens bepaald. De mens kiest zelf wat voor leven hij / zij wil leiden.

Geluk bloeit
De aanwezigheid van liefde is voelbaar
Samen met geluk wil liefde in jouw leven komen
Dit is alleen te bereiken door te leven volgens de Wet van Karma


De mensheid heeft vrijheid binnen een grenswaarde. De menselijke vrijheid is om zijn eigen plezier te doen, en daarmee ook andere te gunnen. Met die menselijke vrijheid mag men dan andere mensen niet benadelen of beschadigen. Dat is de reden waarom de mensheid de bewustheid heeft gekregen van God. De mens is zijn eigen schepper van het leven omdat als de mensheid niet voor een bewust leven kiest, komen zij altijd obstakels tegen.

Volgens de Hindu-religie is de ziel al 83.999 keer geboren (in verschillende diersoorten), maar niet als mens. Daarvoor komt de ziel pas bij de 84.000ste in aanmerking. Bij deze geboorte is een mens puur, rein, zuiver en krijgt het de kennis mee van wat goed en slecht is voor hem / haar.


Nu zal het spel plaatsvinden. De aarde is als een oerwoud en het doel is om weer uit deze oerwoud te komen.

Hoe krijgen wij dit voor elkaar?

Daarvoor hebben wij een kompas nodig, of jij wandelt door het oerwoud in de hoop ooit het einde te vinden. Gebruik jij een kompas, dan kan jij de snelste weg uit het bos kiezen.


Wij zijn ook de weg kwijt op aarde. Welke richting moeten wij op?

Op onze weg komen wij de volgende vragen tegen:

 • Wie ben ik?
 • Ben ik tevreden met mijn leven?


(Als het antwoord op de tweede vraag ja is, dan hoef jij niet verder te zoeken. Is het antwoord nee , ga jij op zoektocht. Maar wat moet jij zoeken?)

 • Wie ben ik?
 • Wat wil ik graag?
 • Hoe kom ik eraan?
 • Wat is het juiste pad?
 • Waarom ben ik op aarde gekomen?


Om antwoord op deze vragen te kunnen krijgen, heb jij hulp nodig. Wie kan jou hulp bieden?

We moeten oppassen voor een " gebruiker" en "misbruiker". Deze twee helpen jou niet verder.


Wat heb jij wel nodig?

Dit zal door jou gevoel worden bevestigd. Diegene zal jou helpen, zonder er zelf iets voor te verlangen.

 • Onvoorwaardelijke liefde te bieden
 • Zonder verborgen intenties te handelen
 • Zonder verborgen intenties te geven of doen


We komen nu terug op goede en slechte karma...

God doet niets voor de mensheid. De mens doet alles voor zichzelf.
Als jij een appelboom plant en goed ervoor zorgt, wordt jij beloond met appels. Van een appelboom kun jij niet verwachten dat het mango's levert.

Zo is dat ook wanneer een mens slecht karma bezit, dan kunnen wij er niet vanuit gaan dat hij / zij een gelukkig leven zal leiden. Als ik steel en erbij wordt gepakt, dan ben ik degene die bestraft wordt en niet iemand anders. Alles wat een mens doet, wordt naargelang beloond. Is het iets goeds, wordt het met "goed" beloond. Is het slecht, wordt het met "slecht" beloond.

Met de geboorte van een mens wordt tegelijkertijd ook de dood vastgelegd.


Wat kan een mens meenemen als het lichaam wordt verlaten?

Alleen de goedheid en slechtheid wordt door de ziel meegenomen. Zoals ik al eerder aangaf, is de mens er zelf voor verantwoordelijk. Wij kunnen God hiervoor niet de schuld geven!

Dit is niet ons eerste leven als mens op aarde. Ook is het al bewezen dat er leven na de dood bestaat.

God zegt: “ Ik straf niemand". De mensheid straft zichzelf, omdat zij niet gehoorzaam willen zijn. De mens is hebberig en denkt met eigen belang. Het verlangen naar materieel genot is normaal, maar een mens zal nooit helemaal tevreden zijn.


Bestaat er een grens?

Ja! Die is bereikt als een mens genoegen kan nemen met wat hij / zij bezit.

Wat men zaait, wordt ook geoogst!


Het gevolg van acties buiten de Wet van Karma of ook wel "slechte" beloningengenoemd:

 • Ontevredenheid
 • Ziek zijn
 • Slechte relatie
 • Ongelukkig zijn
 • Werken als een slaaf
 • Geen welvaart


Verslavingen zijn ook slechte beloningen, hier een aantal voorbeelden:

 • Drugsverslaving
 • Alcoholverslaving
 • Eetverslaving
 • Rookverslavng
 • Gokverslaving
 • Seksverslaving


Het gevolg van acties binnen de Wet van Karma of ook wel "goede" beloningen genoemd:

 • Goede gezondheid
 • Geluk
 • Tevredenheid
 • Goede relatie
 • Liefde
 • Respect
 • Gehoorzaamheid
 • Bewust leven
 • Begrip voor religie
 • Kennis over God

Door goede beloningen verbeter jij de kennis de jij al bezit, zodat een betere zicht van alles om jou heen mogelijk is.
Door de goede beloningen kan Satan jou niet verleiden.

buffelKarma

Deze buffel heeft ook als een mens geleefd, maar heeft nooit de Wet van Karma nageleefd. Hij had geen enkele principes en moest gestraft worden. Iemand die geen regels kent, moet lijden (dit is de straf voor zaken die buiten de Wet van Karma worden uitgevoerd.)

Ieder mens mag leven hoe hij / zij wil, maar daarbij moeten we niet vergeten dat we allemaal gebonden zijn aan de Wet van Karma.
Of jij er nu in gelooft of niet.

Jij bent de persoon die een beloning tegemoet komt. Gebeurt dit binnen de Wet van Karma, dan zal het een goede beloning zijn. Is het erbuiten, dan zal dit nadelig uitpakken met lijd als gevolg.

Is het zo moeilijk voor een mens om een goede keuze te maken? (niet-zondig te leven op aarde?)
Degenen die een goed leven willen leiden, moeten ook de rechten en verplichtingen kennen, die voor een mens gelden.
De mens weet niet dat het zijn eigen lot in handen heeft en dus ook niet dat er geen andere boosdoener bestaat.


Persoonlijke Opinie

k zal nu mijn persoonlijke opinie over wat wel en niet goed is met jou delen. Jij mag jouw eigen mening hebben over deze informatie, maar laat God erbuiten. Jij beslist zelf over wat goed voor jou is en wat jij doet ook goed vindt.

Het illustreert het lijden van pijn (het hoort ook bij het straf-principe)

Als jij meer wilt ervaren over het lijden van pijn, kijk hoe een dier wordt geslacht tijdens het slachtfeest. Hier lijdt een dier werkelijk pijn, door de manier waarop het dier wordt geslacht. Ik wil nogmaals herhalen dat al de ellende op deze wereld ons eigen doen is. Degenen die alleen goed doen, krijgen dit ook terug. Toch kan het gebeuren dat ook zulke mensen pijn lijden. Dit is mogelijk, omdat wij met de zonde van ons vorige leven rondlopen. Dit is moeilijk in te schatten, maar mensen met een hogere gave kunnen dit voelen.


Hier een paar voorbeelden:

1) Als jij een vrouw verkracht

(dit kan veroordeeld worden tot het lijden van heel veel pijn en uiteindelijk tot de dood. Dit is de straf die jou dan tegemoet komt.)

2) Stelen

(de waarde die jij steelt, maar dan 100 keer erger.)

3) Als jij iemand pijn doet

(die pijn wordt drie keer verhoogd. Dit geldt voor alle soorten van pijn die wij als mens kunnen ervaren. Dit is dan de straf die wij zelf hebben verdiend.)


Hoe kom ik uit onwetendheid?

Dit kan alleen met hulp van religie en de kracht van God.


De onderdelen waarvan een mens graag wil genieten:

 • Werken voor een goed salaris
 • De duurste auto bezitten
 • Uitgaan
 • Gebruik van intoxicatie-middelen (drugs, alcohol en etc.)
 • Goed eten
 • Mooie vrouwen om zich heen hebben

“Dit is het beste leven" denken de meeste mensen, maar hij / zij kan niet zien wat goed en slecht voor hem / haar is. Één ding weet de mens zeker niet, geluk gaat gepaard met ongeluk!


Als de mens buiten de richtlijnen leeft, worden er "strafpunten" verzameld.

Doe iemand nooit onnodig pijn

 • Uitschelden
 • Iemand slaan
 • Stelen
 • Een dier onnodig laten lijden
 • Overspel in een relatie
 • Liegen voor seks
 • Geen aandacht geven aan jouw ouders
 • Slecht over de religie van een persoon praten
 • Het "niet geven" van de nodige respect aan ouderen
 • Je beloftes niet nakomen
 • Onnodig ruzie maken
 • Onnodig beschadigen van andermans eigendom
 • Vertrouwensmisbruik
 • Roddelen
 • Oneerlijke bemachtiging van rijkdom
 • Liegen in een relatie

Dit zijn de richtlijnen waarmee de mensheid het geluk mag proeven. God straft niemand! De mens laat zichzelf straffen door de Wet van Karma. Ieder mens weet wat hij / zij niet mogen doen, toch gebeurt het.

Een kind van 3 jaar is nog verstandiger dan een volwassen persoon. Een volwassen mens weet alles, maar verricht toch handelingen die niet zijn toegestaan. De "straf" geldt niet alleen voor gelovige mensen. Ieder mens bepaalt zijn / haar eigen "straf".

Voor die, die hun leven willen veranderen, kunnen dit toepassen.