Laden...

Verlossing van Zonden en de weg naar het paradijs

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Stichting Real To The Reality

Ik heb een stichting opgericht met de naam "Real To The Reality". Ik ben op zoek naar mensen die de stichting van mij over willen nemen. Stichting "Real To The Reality" richt zich op het bevorderen van eenheid, respect, begrip en liefde tussen mensen in een brede maatschappelijke context. Wij streven naar een betere samenleving waarin iedereen de vrijheid en ruimte moet kunnen ontwikkelen, zonder nadelige gevolgen voor een ander. Nederland is een zeer divers en multicultureel land, waar ieder individu telt. Een primair doel van de stichting is om te informeren en wederzijdse respect en begrip tussen alle soorten culturen en religies te creëren. Een belangrijk punt is om les te geven waarom er zoveel religies zijn, maar slechts één God bestaat.

Elk internationaal erkende religie verwijst de mensheid naar vrede en broederschap. Tot mijn 32ste, had ik een normaal menselijk leven. Ieder mens heeft een relatie met God. Als u die relatie wilt hebben, onderhouden en wilt laten groeien, bent u verplicht om de normen en waarden van niet alleen je eigen religie te accepteren; maar ook dat van een ander. Erkende godsdiensten dicteren ook dat men niet mag liegen, stelen of onnodige schade en pijn aan een ander toe mag brengen; zodat wij allemaal een liefdevol leven kunnen genieten en leiden met elkaar.

Vanwege mijn diverse training om een Yogi in de moderne wereld te zijn, begrijp ik nu waarom ik een menselijk lichaam op deze aarde heb. Ik wil God gehoorzaam zijn en alle voorwaarden accepteren. Op deze manier ben ik in staat om een goed persoon voor mijn medemensen zijn.

Baba Black Cobra

(Dew Bodha)


Ik wil niemand pijn doen of misleiden.

Ik persoonlijk ben niet gebonden aan een religie (Ik geloof in God en in de mensheid)

Ik zie religies als informatiebronnen en vind dat niet iedere religie dezelfde niveau van spiritueel inzicht kent of kan bereiken. Bij zowel het Boeddhisme en Hindoeïsme kan veel inzicht over spiritualiteit en de mensheid verkregen worden.

Mijn opleiding is volgens het hindoeïsme gevolgd en voltooid.

Ik waardeer en accepteer iedere cultuur en religie.

Ik heb respect voor ieder mens, ongeacht of zij gelovig zijn of niet.

Met deze boodschap wil ik vrede, liefde en eenheid tussen de mensheid brengen.

In mijn leven heb ik tot dusver het verschil tussen het wel en niet gelovig zijn ontdekt. Daarnaast wil ik niemand bij zijn of haar geloof weghalen of misleiden.

Ik hou van God. Volgens alle religies, bid de mensheid tot dezelfde God. Net zoals miljoenen andere mensen op deze planeet, heb ik God nooit gezien, maar geloof ik de Hoger Kracht.